Idéer


Eva Norling Gersbro leder workshop

  • Vill Du säkerställa att Din planerade investering ger en hållbar konkurrensfördel?
  • Vill Du se mer frekventa och lyckade lanseringar av innovativa produkter från Ditt företag?
  • Skulle det vara av värde för Dig att få en oberoende översyn och analys av Din affärsverksamhet samt en utvärdering av aktuella och framtida förpackningsteknik, processer och applikationer?

Välkommen med dina frågor, vi hjälper dig gärna. Tveka inte att kontakta oss.